Почетни членове

Глава Пета : Почетно Членство 


                          "Чл.1 С почетно членство в ОМС се награждават хора с големи заслуги към учениците и младежите от гр. Перник . Със своите действия почетният член , трябва да е доказал , че активно работи за каузата на младите хора в Перник и спомага на дейността и осъществяването на целите на ОМС."
 
 
за да видите повече информация за дадена личност, щракнете върху името 
 

Eто и нашите почетни членове:

Антоанета Георгиева - Кмет на Община Перник

Зоя Асенова - Зам. кмет на Община Перник

Милчо Спасов - Директор на Общински Младежки Дом

Галина Асенова - председател на младежко сдружение "Обектив"

Анна Темелкова - началник отдел в РИОКОЗ гр. Перник

Павлина Гълъбова - старши експерт в Общински Младежки Дом

Цветан Цветанов - областен експерт по младежта към ДАМС

Венцислав Алексов - говорител на ОДП Перник

Бойка Павлова - директор на Тъърговско Промишлена Палата Перник

Лора Цанкова - Директор на Районен Младежки Дом Мошино

Надежда Лозанова - Директор на Общински Младежки Дом

Александър Кръстанов - председател на Младежко Сдружение Полет

 


 

Удостоверение за почетно членство 

   - вижте документа, който получава всеки един от почетните членове на ОМС, подписан и заверен от председателя на организацията.