ЕДС

КАКВО Е ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА?

 

ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА (ЕДС) е…………


☺ Възможност за младежи между 18 – 30 год. да живеят и работят в друга страна в краткосрочен (от 2 седмици до 2 месеца) или дългосрочен проект (от 2 месеца до 1 година) и да получат професионална подкрепа, ръководство и наставничество по време на проекта, както и сертификат за постигнатото от Европейската Комисия в края на проекта


☺ Възможност да се опознаеш хора от други страни: тяхната култура, традиции, вярвания


☺ Възможност да научиш друг език


☺ Възможност да предизвикаш или промениш личните виждания и мнения


☺ Тристранно „официално” споразумение между теб, доброволецът, твоята изпращаща организация (организацията, която организира заминаването ти и кандидатства за финансиране на разходите по твоето изпращане) и посрещащата организация (организацията, която кандидатства за финансиране на разходите по твоето посрещане)


☺ БЕЗПЛАТНО
Европейската Комисия покрива всички разходи по ЕДС дейността. Ти получаваш безплатно пътуване до и от домакинската страна, безплатно жилище и храна, или пари за храна, безплатна езикова подготовка, допълнителна помощ, ако имаш специални или допълнителни нужди, и ежемесечни джобни пари

ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА (ЕДС) не е…………


☺ Ваканция: от теб се очаква да работиш между 30 и 35 часа на седмица


☺ Възможност да се отървеш от проблемите вкъщи: те ще те последват


☺ Възможност да правиш каквото си искаш: има правила, които трябва да спазваш:


√ Трябва да участвашв обучение при пристигане, междинно обучение и среща крайно оценяване


√ Трябва да приемеш ролите на супервайзора и ментора и да спазваш срещите с тях


√ Да изпълняваш определените работни ангажименти, които имаш по договор


√ Да информираш посрещащата организация за пътуванията си


√ Да се грижиш добре за жилището си


√ Да предоставяш но изпращащата си организация периодична информация


√ Ако решиш да напуснеш проекта, първо трябва да се консултираш с своите посрещаща и изпращаща организации

Как да станеш ЕДС доброволец?

 

Насоки Стъпка по Стъпка

 

Стъпка 1. Да откриеш Изпращаща Организация


Европейска Доброволческа Служба (ЕДС) работи със система от одобрени Изпращащи Организации (ИО), които са отговорни за подбора, подготовката, изпращането и поддържането на контакт с доброволците. За да вземеш участие в ЕДС, трябва:


• да се свържеш с вече одобрена ЕДС ИО в твоя регион (списък с такива организации и техните данни може да се открие в електронната база данни на Програма Младежта в Действие), или…


• да убедиш организация, която вече познаваш (трябва да има опит в работата с млади хора и да има възможност да ти предложи адекватна подкрепа), да се регистрира официално като ЕДС ИО (формулярът за кандидатстване е достъпен на страницата на Програмата)

 

Стъпка 2. Да откриеш Посрещаща Организация


Всички ИО действат по различен начин и имат различни възможности за изпращане на доброволци. Например, някои организации работят само с установени вече партньори, докато други са отворени да работят с широк кръг европейски организации и търсят партньори в общата база данни за посрещащи организации. Можеш да се запознаеш с базата данни на:


http://europa.eu.int/comm/youth/program/sos/index _en.html


Освен това, повечето организации ще искат да са сигурни, че ти напълно разбираш концепцията за доброволчеството и че сериозно се ангажираш за целия период на доброволческата служба преди подписване на официалното споразумение за включването в проекта.


Общото между всички ИО е това, че са отговорни за:


Помощ в търсенето на подходящо за теб място и проект (някои от ИО ще те включат в търсенето, тъй като това е процедура, която обикновено отнема време)


Уговаряне на условията на доброволческата служба с Посрещащатаорганизация (уговаряне на началните и крайни дати, ваканции, работни часове, ангажименти, свързани с местоживеенето и др.)


Кандидатстване към Европейската Комисия за финансиране на разходите по проекта


Подготовка ти за предстоящата дейност извън граница (може да включва езиково обучение, твоите права/ отговорности като доброволец, информация за страната, техники за решаване на проблеми и т.н.)


Поддържане на контакт с теб по време на проекта (e-mail, телефон) и
предвиждане на някакъв вид приключваща дейност след завръщането. ИО може да потърси помощта ти за популяризиране на ЕДС програмата, както и ти можеш да искаш да научиш повече за други възможности, подходящи за теб (други дейности по Програма Младежта в Действие – младежки обмени, семинари, обучения, срещи, дейности)

 

Стъпка 3. Подготвяне на кандидатурата


Когато трите партньори по проекта (ти, твоята ИО и Посрещащата страна) уговорят официалните и практически условия (не се притеснявай да задаваш въпроси като – къде ще живея, кой ще бъде пряко отговорен за мен, има ли други доброволци, включени в проекта, ще получа ли специално обучение), Изпращащата и Посрещаща Организации ще попълнят специални финансови форми за кандидатстване за субсидии от Европейската комисия.


Финансирането покрива разходи като път, застраховка, жилище, храна, обучение и джобни пари (които варират в зависимост от страната).


През годината има 5 крайни дати, през които се разглеждат за одобрение всички кандидатури:


Крайни дати За дейности, които започват между:


1 Февруари 1 Май и 30 Септември


1 Април 1 Юли и 30 Ноември


1 Юни 1 Септември и 31 Януари


1 Септември 1 Декември и 30 Април


1 Ноември 1 Февруари и 30 Юни

 

Стъпка 4. Одобряване на кандидатурата


Най-вероятно ще трябва да чакаш средно между 1,5 – 2 месеца след крайната дата, за да получиш резултат от твоята ИО.


• Ако кандидатурата ти е приета, ти и твоята ИО може да започнете да приключвате последните приготовления като резервиране на полети, подготовка на застраховката и др. Освен това би трябвало да получиш обучение преди заминаване, организирано от Националната Агенция или твоята организация, където можеш да се запознаеш с други заминаващи ЕДС доброволци и да дискутирате различни теми като здраве и сигурност, твоите очаквания, с кого да се свържеш в случай на спешност и т.н.


• Ако кандидатурата ти е върната – имаш право да обсъдиш възможно пре-кандидатстване към следваща крайна дата.