Училища

ОМС е ученическа организация и като такава, ние се стремим да бъдем в партньорство с всички училища и ученически съвети на територията на общината, да ги приобщаваме към нашите инициативи и да се включваме в техните. Ето и списък с всички основни,средни училища и гимназии на територията на Перник, както и информация за всяко едно.

 

Щракнете върху името на училище за да видите информация и линк към неговата страница.
 
В процес на разработка

ОУ

ОУ  "Св. Иван Рилски" - гр. Перник

ОУ  "Св. Константин-Кирил Философ" - гр. Перник

VІІ ОУ  "Г.С. Раковски" - гр. Перник

VІІІ ОУ "Кракра Пернишки" - гр. Перник

ІХ ОУ "Темелко Ненков" - гр. Перник

Х ОУ "Ал. Константинов" - гр. Перник

ХІ ОУ "Елин Пелин" - гр. Перник

ХІІ ОУ "Васил Левски" - гр. Перник

ХІІІ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник

ХV ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с.Дивотино

ОУ "Н. Й. Вапцаров" - с. Мещица

ОУ "Васил Левски" - с. Студена

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Драгичево

ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Рударци

ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Кладница

ОУ "Отец Паисий" - с. Ярджиловци

СОУ

СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Перник

V СОУ "П.Р. Славейков" - гр. Перник

VІ СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр.Перник

ХVІ СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Перник

СОУ "Д-р Петър Берон" - гр. Перник

СОУ "Христо Ботев" - гр. Батановци

Спортно Училище "Олимпиец"

Гимназии

ПМГ "Христо Смирненски" - гр. Перник

ГПЧЕ "Симеон Радев" - гр. Перник

Професионална гимназия по икономика - гр. Перник

Професионална гимназия по облекло и туризъм "Св. Иван Рилски"- гр. Перник

Професионална техническа гимназия "Юри Гагарин" - гр. Перник

Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев" - гр. Перник

Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Й. Миланов" - гр. Перник

Технологична професионална гимназия "Мария Кюри" - гр. Перник