Видео

"Pernik - Yesterday, today, tomorrow"

 

Най-добрата реклама на Перник. Визитката, която оставя усещане в гости от страната и чужбина за един европейски град с голяма история и култура. Само 7 минути са достатъчни, за да обикнеш Перник под ритмите на 100те каба гайди, за да усетиш гостоприемството на лицата на Перник и за да те пленят гледките от града на Кракра. Всичко това, а и още, го има в този видеоклип.Неговата премиера пред пъла зала с гости от Сърбия остави незабравими спомени в тях, а всички граждани на Перник имаха възможността да го видят по Кабелна телевизия "Кракра". Станете и вие част от миналото, настоящето и бъдещето на Перник.

"Today Pernik is minеrs’ and metallurgists’ city. It belongs to our fathers and mothers , who built it like Phoenix from the dust – from a little miners’ village , to an industrial center of Bulgaria. Pernik is the city of the mummers’ games , home of our old traditions and customs . Together with the big factories , here we have real architectural masterpieces.
Today in times of hard changes , our city is on a crossroad . The direction we choose depends only from us, from our responsibility and efforts , because if you want to stay here you should fight , but such a fight leads Pernik to a better future and let’s not forget that tomorrow starts from today ."


 

"ACT - Actions against Children Trafficing"

 

Видеофилм направен по проблема  трафик на деца. Едно изключително тежко явление, новото робство на 21 век. ACT представлява един изключително полезен продукт, за родителите и техните деца. Освен да се опише проблема, във филма са представени и начини за борба и превенция с него. Представено е и това, което прави ОМС, за да държи децата далеч от вредно влияние и среда.

 

"В случаите, при които незаконно могат те транспортират или продадат в рамките на дадена държава или извън нея, за каквато и да било цел. В замяна на това човек или група от хора получават финансови или друг вид възнаграждения. Съществува така наречения "секс-трафик", който представлява търговия по транспортиране на деца с търговски, сексуални цели. Този вид транспортиране може да се осъществява през границите на отделните държави или щати, както и в рамките единствено на една държава, от град към град или от селски към други населени места."