Структура на ОМС

 

Структурата на ОМС гр. Перник е приета спрямо принципите , които следва организацията, заложени в устава, а именно- автономност, суверенитет на членовете, свобода на мнение и мисли, инициативност, креативност и равнопоставеност.

Всеки член на организацията има право да участва в нейното ръководство, както и в цялостната й дейност.

Членовете сами избират сферата на дейност, която им допада най-много и където биха се чувствали най-способни и най-полезни.