Кампании

Една от основните задачи на членовете на ОМС е да отстоява активната гражданска позиция на младите си съветници. Ето защо, ОМС излиза с позиция по всички обществено значими проблеми и събития за нашия град и страната. Наашата цел е не само да даваме оценка, а да предлагаме градивни и успешни предложения, да съдействаме по реализацията и да инициираме дейности по темите от деня. Именно в това се състоят нашите кампании и идеите свързани с тях. 

Ето и някои от тях:

/ Щракнете на указаните места, за да видите целия текст/
 

 

Кампания по повишаване на безопасността по пътищата

С оглед на тежката обстановка по пътищата на страната, хилядите жертви ежегодно, опасността за всички участници в пътното движение, а и зачестилите пътно-транспортни произшествия в Перник, ОМС инициира голям брой дейности по проблема.  /виж целия текст ТУК/

 


 

Кампания за обсъждане на закона за младежта

След години на нехайство от страна на държавата към младежите, най-после беше взето решението за въвеждане на Закон за развитие на младежта. Въпреки добрата инициатива, законът има някои пропуски, които би трябвало да бъдят поправени. /виж целия текст ТУК/

 


 

Кампания "В подкрепа на младите"

Основана част в тази инициатива на ОМС е посветена на по-добрите връзки на местната власт и младежките организации. ОМС инициира обществено - разяснителни дейности относно "Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите", поради слабата запознатост на перничани с текста на този документ. / виж целия текст ТУК/

 


 

 Кампания "Младежки Театър"

Кампанията е по идея и инициатива на Христиан Даскалов, председател на организацията. Той е и автор на пиесата "Ужасната истина", която е в основата на проекта. Пиесата е реализирана на сцената на пернишкия театър от ученици на ГПЧЕ "С. Радев" под режисурата на Даскалов. / виж целия текст ТУК/

 


 

Кампания "Заедно за децата, заедно срещу трафика"

в процес на разработка

 Въпреки съществуващата в момента законова уредба за борба с трафика на хора, много голям процент от българското население не е запознат с рисковете на това престъпление и с начините за превенция и действия при евентуално такова. В публичното пространство липсват достъпни методи и продукти, целящи да образоват децата и техните родители относно трафикантството. Ето защо често жертвите на подобен род криминални деяния не са подготвени да се противопоставят на трафикантите, а информацията която получават дознателите е недостатъчна за разкриване на престъплението и връщане на детето. /виж целия текст ТУК/

 


 

Кампания "Клуб Дебати"

Когато двама или повече души спорят по определена тема от противоположни гледни точки, те водят дебати. Идеите за градивните елементи на добрите дебати съществуват още от Древна Гърция. В Атина гръцките граждани били обучавани да усвояват изкуството на дебата и умението да застават от двете страни на разисквания проблем с цел да го разберат по-задълбочено. /виж целия текст ТУК/