Обявиха конкурс за пиеса-приказка

Министерство на културата, община Ямбол, община Тунджа, Съюзът на артистите в България, Държавният куклен театър "Георги Митев" и Дружеството на писателите в Ямбол обявяват национален конкурс за написване на пиеса-приказка за куклен театър. Литературният конкурс е в три раздела: 1. Оригинален авторски текст, 2. Драматизация по класическа приказка, 3. Текст за образователен спектакъл. Конкурсните пиеси трябва да бъдат нови - непубликувани и непоставяни на сцена до края на 2008 г.
Предвидени са награди за оригинален текст - 1000 лева, за драматизация - 500 лева, текст за образователен спектакъл - 500 лева. Специална награда на името на Стефан Чирпанлиев е осигурена от Дружеството на писателите - Ямбол. Жури, утвърдено от организационния комитет, определя наградените пиеси. Една от отличените творби ще получи първа реализация на сцената на куклен театър "Георги Митев" - Ямбол. Пиесите се изпращат в 4 екземпляра на адрес: Ямбол 8600, ул. "Жорж Папазов" 1, Държавен куклен театър, за конкурса "Михаил Лъкатник". Срокът за предаване на пиесите е 1 декември 2008 г. Резултатите ще бъдат обявени през март 2009 г., наградите ще бъдат връчени през април 2009 г. по време на националния куклено-театрален фестивал "Михаил Лъкатник".

26.04.2008