Структурен диалог с глухонеми не може да се води!!!

Членовете на Общински младежки съвет гр. Перник и Сдружение с нестопанска цел „Младеж” гр. Перник изразяват своето силно недоволство, свързано с провеждането на анонсирания от организаторите като „непартиен двудневeн семинар за разработване на проекти, финансирани от ЕС, отворен за участие на млади хора и неправителствени организации”.

На въпросното мероприятие, проведено в заседателната зала на община Перник на 13 .06.08 (петък) и 14.06.08 (събота) , не бяха поканени за участие много от местните младежки и неправителствени организации, в това число Общински Младежки Съвет, Сдружение „Младеж” и други утвърдени структури с обществено ангажирана дейност, въпреки изявленията на оповестените организатори - г-н Ненко Темелков, г-н Ангел Найденов и г-н Евгени Кирилов.

Недоумение буди и неизясненият за пернишката общественост характер на мероприятието, което се провежда в сградата на общинската администрация, въпреки ярко изразения си партиен характер, съдейки по източниците на неговото финансиране – Партията на европейските социалисти и политическия принцип, по който са избрани участниците в него.

Право на организаторите е да преценят сами кръга от хора, които ще вземат участие във въпросния семинар, но тогава, когато това става без да се подвежда обществеността и медиите за „отворения” характер на събитието, що се отнася до партийна принадлежност.

Ръководствата на ОМС гр. Перник и СНЦ „Младеж”също така считат за необходимо да информират ИБ на БСП и представители на ПЕС, за неяснотата около провеждането на семинара в Перник, в случай че първоначалната идея на двете институции, наиситна не е била да превърнат в партийно мероприятие, подобен общественозначим форум, а техния замисъл е бил опорочен от организаторите в град Перник.

Общински Младежки Съвет гр. Перник развива изключително активна общественополезна дейност от няклоко години, през които винаги е бил сигурен и търсен партньор на общена Перник при реализацията на инициативи от различен характер, сред които проекти по европейските програми и фондове. Ето защо, ние питаме:

- Какви са партньорските задължения на Община Перник по провеждането на семинара на ПЕС в Перник и защо при евентуална презумция за оповестения „неполитически характер” на събитието, не са били поканени представители на ОМС Перник като дългогодишен партньор на общината в сферата на изпълнението на младежки дейности и проекти?

Сдружение „МЛАДЕЖ” гр. Перник само за няколко месеца успя да се утвърди като работеща неправителствена младежка формация, която като такава, осъществява широко партньорство на местно, национално и международно ниво и работи активно по реализацията на европейски проекти и инициативи. Ето защо, членовете на сдружението, също така негодуват от опитите да се заблуди пернишката общественост относно характера на въпросния семинар и желанието на някои хора да разделят младежите по политическа и идеологическа принадлежност. Подобно аморално, деградивно и остаряло мислене и поведение не прави чест никому, още повече, когато то се изповядва от депутати в българския и европейския парламенти, претендиращи за обществена и социална отговорност.

Игнорирането на голяма група пернишки младежи от обществения живот в града и възможностите за усвояване на нови знания и умения, само и единствено, защото тези младежи не гравитират около управляващата Българска социалистическа партия, е всичко друго, но не и социално и обществено отговорно поведение на зрели хора.

Организациите-декларатори обмислят да сезират омбудсмана на Република България за неправомерно третиране на гражданите на град Перник от организаторите на въпросния семинар за разработване на проекти, на който по презумция не би трябвало да се налагат политически бариери, щом е обявен за такъв със свободени отворен принцип и характер.

ОМС Перник и СНЦ „Младеж” Перник смятат, че подобен негативен прецедент в обществения живот на гр. Перник не бива да се повтаря, а община Перник трябва да се разграничи занапред от опитите на различни елементи със сепаративна нагласа, било то и депутати, да разделят пернишката общественост по политически признак, още повече когато става въпрос за толкова важна за нашето общество тема, като тази за усвояването на европейските средства и образованието на младите хора на Перник.