Христиан Даскалов - бивш председател на ОМС пусна жалба срещу министър Даниел Вълчев.

"Здравейте приятели, вчера внесох жалба  в Комисията за защита от дискриминацията срещу лицето Даниел Вълчев,  Министър на образованието и науката, който в пряк текст, в изказване пред множество медии преди няколко дни, си позволи да обвини гражданите на град Перник за основна причина за криминогенната среда в Студентски град.


“Криминогенният контингент в Студентски град бил много силен; дори имало пряка автобусна линия Перник-Студентски град. За сметка на това нямало единен регистър на Студентските общежития, обяви още министърът.”
Агенция Фрогнюз


Това не е първото подобно арогантно изказване на въпросния министър към една общност от над 80 хиляди души, които живеят в Перник и считам, че това му поведение представлява подбуждане към дискриминация на мен, като гражданин на град Перник и моите съграждани.


Надявам се на подкрепа от ваша страна и на съпричастност по въпроса. Нека разнесем мълвата и се противопоставим най-накрая на  дългогодишните опити да изкарат перничани по-черни от дявола."

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ЖАЛБА

от Христиан Юриев Даскалов

Относно: Дискриминация по признак/признаци произход, гражданство

Срещу: Даниел Василев Вълчев, Вицепремиер на Република България и Министър на образованието и науката на Република България

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Като гражданин на град Перник, роден и израснал в гр. Перник, бих желал да се обърна към Комисията за защита от дискриминация, във връзка с думи на г-н Даниел Вълчев, Вицепремиер на Р. България и Министър на образованието и науката на Р. България, с които считам, че въпросното лице нарушава моите и на моите съграждани права, като и ни поставя в дискриминационно положение, бидейки извършител на пряка дискриминация и подбудител на такава, на основа на моя произход като перничанин.

В конкретен повод на моята жалба се превърнаха думите на г-н Даниел Вълчев в публичното пространство, в които, той си позволява, говорейки за проблемите и престъпността в Студентски град, София, да внуши твърдение, че конкретно хората от град Перник са основен фактор за криминогенната обстановка в региона, унижавайки и поставяйки цяла една общност от над 80 хиляди души, живеещи в гр. Перник, в ситуацията на подбудители и евентуални извършители на криминални деяния и причина за престъпността и безредието в Студентски град.

В свое изказване пред медиите, отразено от агенция Фрогнюз и Днес.бг , г-н Вълчев, изрежда причините за високата престъпност и лошите условия в Студентски град, сред които:

-реституцията, казината, големия брой строежи, дискотеки и пряката автобусна линия Перник - Студентски град и хората, пътуващи по нея.

Считам, че думите на г-н Вълчев са пряк опит за внушение към българското общество, че жителите на гр. Перник, разглеждани в тяхната цялост като такива, в това число и аз самият, сме опасни за благосъстоявието на държавата и представляваме заплаха за обществения ред в страната. Доказателство за реалните опити за внушение на тази теза, прокаравана от лицето Даниел Вълчев е заглавие на публикация в агенция Фрогнюз, където като синтез от неговото изказване е изведено следното заглавие:

„Криминогенният контингент в Студентски град бил много силен; дори имало пряка автобусна линия Перник - Студентски град.”

Г-н Даниел Вълчев базира своите твърдения, че десетки хиляди граждани на Република България са организирана част от криминогенния контингент в Студентски град, не на конкретни доказателства и факти, а само и единствено на сходството в техния произход като граджани на град Перник.

Считам, че насаждането на подобно разделение „перничани-българи”, каквото г-н Вълчев се опитва да прокара чрез думите си, и заклеймяването на първите, в това число и мен самия, като фактор за криминогенната среда, където и да било в страната, е проява на подбуждане на дискриминация от страна на лицето Даниел Вълчев срещу мен и моите съграждани.

Считам, също така, че думите на господин Вълчев са проява на пряка дискриминация, тъй като той третира мен и моите съграждани като престъпници на базата на произхода и гражданството ни, въпреки установената законова практика при сходни обстоятелства със съмнение за извършване на престъпление, лицата заподозрени в това, да се третират по отделно и въз основа на доказване на тяхната виновност или невинност, като отделни единици.

Считам, също така, че в случая, Даниел Василев Вълчев има още по-голяма морална и правова вина, в своето дискриминационно поведение спрямо моята личност, поради факта, че Даниел Василев Вълчев в качеството си на Министър на образованието и науката, би трябвало да бъде пряк гарант за съблюдаването на анти-дискриминационното поведение от страна държавата към личността по Закона за защита от дискриминацията, където се казва:

 

„Раздел II.

 

Защита при упражняване правото на образование и обучение

 

Чл. 29. (1) Министърът на образованието и науката и органите на местното самоуправление вземат необходимите мерки за недопускане на расова сегрегация в обучаващите институции.”

В конкретния случай обаче, Министърът на образованието и науката и прокарваните от него инсинуации срещу перничани представляват пряка заплаха за недопускането на форми на сегрегация в обучаващите институции.

Изключително тревожно в случая е позицията от която, г-н Вълчев прави подобни дискриминационни коментари, а именно като Вицепремиер и Министър на образованието и науката, от където може да се направи извод, че неговите дискриминационни изказвания са всъщност официална позиция на правителството на Република България. Обръщам се с молба към комисията в хода на разследването да се установи дали има подобна страна в характера на думите на Даниел Вълчев, тъй като в такъв случай, аз съм в правото си да се обърна към Съда за правата на човека в Страсбург, поради изключително арогантното дискриминационно поведение на цялото правителство на Република България към моята личност.

Аз съм изключително обезпокоен от думите на г-н Вълчев, тъй като те са предпоставка за негативното отношение на моите сънароници към личността ми, поради факта, че съм родом от гр. Перник и се притеснявам, че това би довело до различни негативни последици за мен в обществен и личен план.

Още повече, че това е рецидив от страна на въпросното лице Даниел Вълчев, което и в миналото си е позволявало да насажда омраза и негативно отношение в обществото посредством медиите към перничани, чрез осмиването на образователния процес в град Перник и нивото на образование на местните ученици, но поради развитието на този рецидив до ниво на внушения за „криминализиране” на масата от живущите в Перник, считам за редно да ви информирам и потърся своята закрила, гарантирана ми от Конституцията на Република България, срещу опитите за пряка дискриминация и подбуждане към дискриминация срещу моята личност от страна на Даниел Василев Вълчев.

Предвид гореизложеното, Ви моля на основание чл.50 от Закона за защита срещу дискриминация да образувате производство и да установите налице ли е дискриминация по признак произход, гражданство

да постановите преустановяване на нарушението до установяване на положение на равно третиране, както и да наложите предвидените в закона санкции или принудителни административни мерки.

Прилагам следните доказателства:

 

1. Отразяване на интервю на г-н Даниел Вълчев във информационна агенция „Днес.бг”

 

2. Отразяване на интервю на г-н Даниел Вълчев във информационна агенция „Фрогнюз”

На извънредно заседание на управителния съвет на ОМС днес жалбата на г-н Даскалов беше обсъдена и подкрепена единодушно от всички членове на УС на ОМС.